Sekce

Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie

České chirurgické společnosti a České obezitologické společnosti. Členové ČOS se bez dalších příspěvků mohou stát členy Bariatrické sekce. Přihláška zde.

95002 - Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie / jako sekce České obezitologické společnosti

Valná hromada BS ČCHS a ČOS ČLS JEP

Zápis z valné hromady ke stažení zde.


Schůze Bariatrické sekce

Schůze Bariatrické sekce České obezitologické společnosti ČLS JEP a České chirurgické společnosti ČLS JEP se budou konat 23. 6. 2011 od 10.30 v nemocnici v Prostějově a 6. 10. nebo 7. 10. 2011 v rámci konference Obezitologie & bariatrie 2011 v Ostravě.

Jednání lze sponzorovat s možností vlastní prezentace po zahájení schůze. Zájemci nechť kontaktují předsedu Bariatrické sekce prof. M. Frieda (docfried@volny.cz).


IFSO Newsletter
IFSO Newsletter May 2007 (pdf, 787 kB)

Zápis z pracovního setkání bariatrické skupiny

Sporthotel Kácov, 3. března 2005
Přítomni: Beňo, Černý, Čierny, Doležalová, Foltys, Fried, Hambálek, Havlíček, Holéczy, Hrubý, Kasalický, Man, Rudiš, Šebor, Toběrný, Vraný, Winkler.

Fried - Zpráva o přípravných pracech na založení bariatrické sekce pod Českou chirurgickou společností i pod Českou obezitologickou společností, odsouhlaseno. Rozhodnuto o volbách výboru bariatrické sekce, který bude mít 7 členů. Volební komise ve složení Doležalová, Toběrný, Černý oznámila výsledky 1. kola takto:

 1. Fried 15 hlasů
 2. Vraný 14 hlasů
 3. Kasalický 12 hlasů
 4. Holéczy 11 hlasů
 5. Čierny 10 hlasů
 6. Šebor 9 hlasů
 7. Gryga 8 hlasů
 8. Winkler 8 hlasů

Protože Gryga a Winkler obdrželi na sedmém místě stejný počet hlasů, proběhlo vzápětí druhé kolo s tímto výsledkem:

 1. Gryga 10 hlasů
 2. Winkler 5 hlasů
 • Sedmým členem výboru se tedy stal Gryga.
 • Přítomných šest členů nově zvoleného výboru zvolilo jednomyslně svým předsedou Frieda. Místopředsedou byl také jednomyslně zvolen Kasalický.
 • Bylo rozhodnuto, že první volební období bude tříleté.

Čierny – informace o aktivitách prvního českého pacientského klubu v Brně. Pravidelná setkání s tématy správného stravování, cvičení atd. Prezentace webových stránek klubu www.bandingklub.cz. Výborem je jednoznačně doporučeno podpořit vznik dalších lokálních klubů okolo ostatních bariatrických center. Protože má stávající klub registraci občanského sdružení, ostatní kluby budou mít formu poboček, aby nebylo nutné vyřizovat další registrace. Čierny zařídí doplnění informace o možnosti vzniku dalších klubů v ČR do úvodní stránky webu. Podmínkou je jmenovat pro nově vznikající pobočku kontaktní osobu.

Fried – standardy v bariatrické chirurgii. V ČR se nyní díky aktivitě nové výboru ČCHS připravují standardy chirurgických operačních výkonů. Měly by být hotovy do cca. dvou měsíců, rozsah pět až osm stran. Budou obsahovat informace o indikačních kritériích pro výběr pacientů, nutných předoperačních vyšetřeních, vybavení operačního sálu (technickém i personálním) atd. Je také potřeba zařídit vznik nového kódu pro ambulantní výkon adjustace bandáže. Návrh registračního listu připraví Winkler.