email@obesitas.cz

O společnosti

Česká obezitologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) sdružuje lékaře, psychology, zdravotní sestry a další odborníky věnující se prevenci a léčbě obezity.

Společnost se zaměřuje nejen na vzdělávání svých členů a prosazování jejich zájmů a zájmů pacientů, ale také na mezioborovou a mezinárodní spolupráci v oblasti prevence a léčby obezity. Při svých aktivitách spolupracuje se státními institucemi, neziskovými organizacemi i relevantními komerčními subjekty. A to vše s hlavním cílem snížit míru obezity v České republice, pomoci odborníkům v jejich práci, porozumět pacientům s obezitou, zlepšit kvalitu života pacientů a jejich blízkých a zmírnit dopady obezity na celou společnost.

Česká obezitologická společnost zahrnuje 4 sekce, konkrétně Sekci nutričních terapeutů, Psychologickou sekci, Sekci pediatrické obezitologie a Sekci bariatrické a metabolické chirurgie. Díky nim je schopna zajišťovat mezioborovou spolupráci a podporu všech oblastí potřebných pro komplexní přístup k obezitě.

Stát se členem

Vedení

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Předseda

Centrum diabetologie,
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

 

MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

Místopředseda

Chirurgické oddělení,
Nemocnice AGEL, Ostrava – Vítkovice, Ostrava

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

Vědecký sekretář a pokladník

3. interní klinika,
1. LF UK a VFN v Praze, Praha
petr.sucharda@lf1.cuni.cz

prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.

prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.

Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity
Endokrinologický ústav, Praha

PhDr. Iva Málková

PhDr. Iva Málková

STOB (Stop obezitě), Praha

prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

Viceprezidentka Evropské společnosti pro studium obezity (EASO) pro Střední Evropu,
Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Plzni,
Obezitologická ambulance I. Interní kliniky,
Ústav hygieny a preventivní medicíny

PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.

PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika,
1. LF UK a VFN v Praze, Praha

MUDr. Jan Boženský

MUDr. Jan Boženský

Dětské oddělení,
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, Ostrava
E-mail: jan.bozensky@vtn.agel.cz

MUDr. Radka Taxová Braunerová, Ph.D.

MUDr. Radka Taxová Braunerová, Ph.D.

Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity,
Endokrinologický ústav, Praha

doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová Ph.D

doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová Ph.D

Endokrinologie a diabetologie

 doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.

doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.

vedoucí centra

fyziologie a patofyziologie
vědecký pracovník v oblasti fyziologie

Revizní komise

MUDr. Petra Šrámková

MUDr. Petra Šrámková

Předsedkyně revizní komise

Centrum pro léčbu obezity a metabolických poruch,
OB klinika, Praha
Tel.: +420 255725114
E-mail: petra.sramkova@obklinika.cz

MUDr. Evžen Machytka, Ph.D.

MUDr. Evžen Machytka, Ph.D.

Internista a gastroenterolog 

MUDr. Dita Pichlerová, Ph.D.

MUDr. Dita Pichlerová, Ph.D.

Vedoucí Centra léčby obezity, Interní klinika 2. lékařské fakulty UK a FN Motol

OB klinika Praha

Kontakty

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Předseda

Centrum diabetologie,
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

 

MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

Místopředseda

Chirurgické oddělení,
Nemocnice AGEL, Ostrava – Vítkovice, Ostrava

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

Vědecký sekretář a pokladník

3. interní klinika,
1. LF UK a VFN v Praze, Praha
petr.sucharda@lf1.cuni.cz

Česká obezitologická společnost je řízena výborem, který je volen každé tři roky.

Členství v České obezitologické společnosti

Obezita je onemocnění, které výrazně zasahuje do dalších lékařských specializací, ať již jako rizikový faktor nemoci, nebo jako příčina vážnějšího průběhu a komplikací při rekonvalescenci. Přesto jsou dopady obezity v České republice v mnohém podceňovány. Prvním krokem ke změně je společný postup specialistů věnujících se oboru obezitologie a zajímajících se o tuto problematiku. V České diabetologické společnosti jsou vítáni odborníci všech souvisejících specializací. 

 • Zastupujeme oborové zájmy svých členů a jejich pacientů.
 • Zajišťujeme pregraduální a postgraduální vzdělávání v obezitologii.
 • Podporujeme výzkum v oblasti obezitologie.
 • Pomáháme zveřejňovat vědecky podložené názory na prevenci, léčbu a důsledky obezity v odborném tisku i dalších médiích.
 • Díky našim sekcím umožňujeme svým členům rozvíjet se dále v jejich specializaci, ať již se jedná o pediatrii, psychologii, výživu nebo bariatricko-metabolickou chirurgii.
 • Spolupracujeme s mezinárodními odbornými společnostmi zabývajícími se problematikou obezity (EASO, IASO, IOTF, IFSO).
 • Spolupracujeme s českými i mezinárodními organizacemi podílejícími se na prevenci a léčbě obezity, a to jak v komerční, tak nekomerční sféře.
Stát se členem

Podmínky členství

Česká obezitologická společnost sdružuje nejen lékaře, ale také psychology, zdravotní sestry a další odborníky věnující se prevenci a léčbě obezity.

 • Česká obezitologická společnost je členem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) a účast v ČLS JEP je podmínkou členství v České obezitologické společnosti (ČOS).
 • Podmínky členství v ČOS jsou dány Stanovami ČLS JEP. „Řádným členem ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění.“
 • Podmínkou členství je úhrada ročních členských příspěvků. Platební údaje jsou specifikovány Centrální evidencí členů ČLS JEP v druhém kalendářním měsíci. Aktuální výše ročních členských příspěvků je stanovena
  • ČLS JEP – 300 Kč;
  • ČOS – 300 Kč.
 • Členství v jednotlivých sekcích ČOS je bezplatné.

Informace o kartovém systému pro členy ČLS JEP

Členové ČLS JEP mohou zažádat o identifikační kartu, která mimo jiné zjednoduší evidenci členů při placení členských příspěvků a při účasti na vzdělávacích aktivitách. Držitelé karty mohou též čerpat výhody slevového systému ve vybraných obchodech.
Bližší informace najdete v dokumentu Informace o kartovém systému pro všechny členy organizačních složek ČLS JEP

Doporučení České obezitologické společnosti

Vypracovávat doporučení v oblasti diagnostiky a léčby obezity je jedním z cílů České obezitologické společnosti.

 • Společné stanovisko odborných společností k farmakologické léčbě obezity
 • Standardy léčebných postupů a Kvalita ve zdravotní péči
 • Standardy Sekce Bariatrické a metabolické chirurgie ČCHS a ČOS pro personální, odborné a materiálně-technické zajištění bariatrických výkonů
 • Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací

Nadcházející akce

Plánované české i mezinárodní obezitologické akce pořádané nejen Českou obezitologickou společností a jejími sekcemi najdete v kalendáři.

17 května

30th European Congress on Obesity

30th European Congress on Obesity, 17.5. - 20.5.2023, The Convention Centre Dublin, Dublin, Irsko

Zobrazit

30 srpna

26th IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) World Congress

26th IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) World Congress, 30.8. – 1.9.2023, Neapol, Itálie

Zobrazit

13 října

Central European Congress on Obesity (CECON)

13.10. – 14.10.2023, hotel Diplomat, Praha

Zobrazit

14 října

Obesity Week 2023, 14.10. – 17.10.2023, Dallas, Texas, USA

Kongres Severoamerické obezitologické a bariatrické společnosti (The Obesity Society)
Bližší informace o kongresu budou na stránkách Obesity Society v březnu 2023.

Zobrazit