Zajímavé odkazy

  • Banding klub (občanské sdružení pro pacienty s bandáží žaludku)
  • Fórum zdravé výživy (spolek sdružující odborníky z oblasti výživy, technologie potravin, nutričního poradenství, interní medicíny, gastroenterologie a pediatrie se zaměřením na obezitu)
  • Hravě žij zdravě (projekt zaměřený na prevenci dětské obezity)
  • Moje léčba obezity (projekt zaměřený na léčbu obezity s důrazem na bariatrické operace)
  • Společnost pro výživu (sdružení odborníků a pracovníků v oboru výživy)
  • STOB (společnost zaměřující se na léčbu nadváhy a obezity změnou životního stylu)
  • STOBklub (projekt společnosti STOB zaměřující se na léčbu nadváhy a obezity změnou životního stylu)
  • Vím, co jím a piju (nezisková organizace zabývající se kvalitou potravin s ohledem na nutriční složení sdružující současně odborníky z oblastí zdravého životního stylu, výživy, preventivní medicíny a výchovy ke zdraví)
  • Za lehčí život (projekt zaměřený na edukaci pacientů s obezitou)


Obezitologická pracoviště