Aktuality

  • Adipex ret - nová omezení

    SÚKL upozorňuje na aktualizaci SPC přípravku Adipex ret - najdete na www.sukl.cz/modules/… Hlavní změnou je nejvyšší přípustné dávkování 1 x 15 mg denně.

  • Volby výboru ČOS

    16.11.2018 proběhly v rámci shromáždění členů volby výboru a revizní komise ČOS, výboru Sekce bariatrické a metabolické chirurgie a výboru sekce pediatrické obezitologie. Na jednání výboru ČOS 17.12.2018 byl předsedou ČOS zvolen prof. Martin Haluzík, místopředsedou prof. Martin Fried a vědeckým sekretářem dr. Petr Sucharda.

  • Obezitologie & bariatrie 2019

    Celostátní konference Obezitologie & bariatrie 2019 se bude konat 7.- 9. 11. 2019 v Brně - viz Akce.