Aktuality

  • 5.-7. 10. 2017 - CECON 2017

    Central European Congress on Obesity and 15th Slovak Congress on Obesity. www.cecon2017.org

  • Obezitologická konference

    9.-11.11. 2017 OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2017 ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester www.ob2017.cz/