Odkazy

Obezitologie (14)

Banding klub ČR

vstj.cz/?pg=banding_klub

European Association for the Study of Obesity a Bulletin EASO

www.easo.org

Hravě žij zdravě

Prevence dětské obezity

www.hravezijzdrave.cz

International federation for the surgery of obesity and metabolic disorders (IFSO)

www.ifso.com

International Obesity TaskForce

události, data (prevalence obezity u dospělých i dětí), novinky ve světovém tisku aj.

www.iotf.org

Klub OB kliniky

Banding klub OB kliniky

www.obklinika.cz/ob-klinika-klub

Laboratoř molekulární diabetologie a obezitologie

www.tukovatkan.cz

Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti

www.obesitas.sk

Roche a obezita

www.obezita.cz

SCOPE

Specialist Certification of Obesity Professional Education

www.worldobesity.org/scope/

Slovenská obezitologická spoločnosť

wp.sos-obezita.sk

STOB - stop obezitě

www.stob.cz

STOBklub

Motivační program pro redukci a udržení váhy Sebekoučink

www.stobklub.cz

WorldObesity (dříve International Association for the Study of Obesity)

www.worldobesity.org

Vědecké informace, periodika apod. (29)

časopisy na serveru proLékaře

odkazy na česká medicínská periodika

www.prolekare.cz/casopisy

Bariatric News

Reports on the latest clinical studies, policy changes, and product news, announce new annual meetings and events, interview prominent bariatric experts, and host debates between specialists on controversial topics.

http://www.bariatricnews.net/

British Medical Journal

www.bmj.com

Clinical Obesity

Clinical Obesity – a new journal for a new clinical era

onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1758-8111

Diabetes - ADA Journal

diabetes.diabetesjournals.org

Diabetes Care - ADA Journal

care.diabetesjournals.org

euni dia special

nejnovější informace ze světa diabetologie

dia.euni.cz/main.php

European Journal of Clinical Nutrition

www.nature.com/ejcn

Gastroenterologie a hepatologie

Časopis České gastroenterologické společnosti, České hepatologické společnosti, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti

www.csgh.info

International Journal of Obesity

www.nature.com/ijo

MedlinePlus

MedlinePlus - Trusted Health Information for You. A service of the U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health

www.nlm.nih.gov/medlineplus

Národní lékařská knihovna

www.nlk.cz/nlkcz/

New England Journal of Medicine

www.nejm.org

Obesity (dříve Obesity Research)

www.obesityjournal.org

Obesity Facts/The European Journal of Obesity

www.karger.com/ofa

Obesity Surgery

www.obesitysurgery.com

Surgery for Obesity and Related Disease

www.soard.org

Vnitřní lékařství

www.vnitrnilekarstvi.cz/vl.htm

Odborné společnosti a další instituce (17)

Česká diabetologická společnost ČLS JEP

www.diab.cz

Česká endokrinologická společnost ČLS JEP

www.endokrinologie.cz/

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

www.cls.cz

Česká společnost pro aterosklerózu

www.athero.cz

Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu je dobrovolným, nezávislým a nepolitickým sdružením, které sdružuje lékaře, psychology, biology, střední zdravotnické pracovníky, stud

www.sleep-society.cz

Český institut metabolického syndromu

www.cims-ops.cz

Diabetes a těhotenství

Sekce diabetes a těhotenství České diabetologické společnosti ČLS JEP . Obsah stránek je určen pro odbornou veřejnost. Sekce diabetes a těhotenství se zabývá gestačním (GDM) a pregestačním diabetem

http://www.diabetesatehotenstvi.cz/

Diabetická asociace

Diabetická asociace České republiky je společnou platformou pro koordinaci požadavků na poskytnutí odpovídajících příležitostí pro léčbu a prevenci diabetu v ČR.

www.diabetickaasociace.cz/

einterna

Web České internistické společnosti

www.e-interna.cz

Evropská akční platforma pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví

5 oblastí akcí platformy: •Informace pro spotřebitele, včetně značení výrobků •Osvěta •Podpora fyzické aktivity •Marketing a reklama •Složení potravin, dostupnost zdravýc

www.eufic.org/article/cs/show/eu-initiatives/rid/platform-diet-physical-activity-health/

Intranet České internistické společnosti

www.cis-intranet.cz/login

Ministerstvo zdravotnictví ČR

www.mzcr.cz

Sekce pro aterosklerózu Společnosti pro patologickou a klinickou fyziologii

www.lfhk.cuni.cz/pfspol/athero/athero.html

Společnost pro hypertenzi

www.hypertension.cz

Společnost pro výživu

www.spolvyziva.cz

Zdravotní pojišťovny v ČR

dir.seznam.cz/phr/Zdravotni_pojistovny

Různé (3)

Health On the Net Foundation

Certifikáty pro důvěryhodné zdravotní informace - nevládní organizace HON

www.hon.ch/HONcode/Czech/

proLékaře

Informace o specializačním vzdělávání, přehled kongresů, medicínské aktuality aj.

www.prolekare.cz/home