Sekce

Žádost o ustavení Nutriční sekce České obezitologické společnosti ČLS JEP

Důvody k vytvoření sekce

 • potřeba setkávání nutričních terapeutů a zdravotních sester
 • potřeba jednotného přístupu odborné veřejnosti k redukčním dietám
 • příprava doporučení pro redukční diety u obézních pacientů s komorbiditami
 • komunikace s médii a vyjadřování se k moderním dietám v souladu se zásadami evidence based medicine
 • vytvoření a správa informačních stránek pro pacienty

Předpoklady

 • vytvoření sítě nutričních terapeutů a lékařů zabývajících se výživou při obezitologických centrech

Způsob práce sekce

 • zejména formou e-mailové komunikace
 • pravidelné workshopy v rámci obezitologické konference a v rámci akcí nutričních terapeutů (1-2× ročně)
 • edukační akce

Náplň činnosti sekce

 • tvorba a aktualizace doporučených postupů
 • monitoring médií ohledně diet
 • prezentace vlastních výsledků práce na konferencích

Přípravný výbor

 • Bc. Aneta Sadílková (3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha)
 • Bc. et Bc. Martina Daňková (3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha)
 • Bc. Zuzana Dvořáková (KDDL, 1. LF UK a VFN Praha)
 • MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. (3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha)
 • MUDr. Jitka Kytnarová, Ph.D. (KDDL, 1. LF UK a VFN Praha)

Bc. Aneta Sadílková byla zvolena jako předsedkyně přípravného výboru.

Kontaktní údaje

Bc. Aneta Sadílková
3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
U Nemocnice 1
128 08 Praha 2
Tel.: +420 777 715 621
E-mail: sadilkova@vstj.cz

V Olomouci 20. 11. 2014

Bc. Aneta Sadílková