Volby do výboru ČOS a sekcí 2018

1. Kandidáti do výboru České obezitologické společnosti:

 • MUDr. et RNDr. Tomáš Brychta, Ph.D.
 • prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
 • prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
 • PhDr. Iva Málková
 • doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
 • doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
 • prof. doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
 • MUDr. Jitka Kytnarová, Ph.D.
 • PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.
 • prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc.
 • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
 • prim. MUDr. Petra Šrámková
 • MUDr. Radka Taxová Braunerová, Ph.D.

2. Kandidáti do výboru Společné sekce bariatrické a metabolické chirurgie

 • Prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
 • MUDr. Adolf Gryga CSc.
 • PhDr. Jitka Herlesová, Ph.D., Praha
 • Doc. MUDr. Pavol Holéczy CSc.
 • Prof. MUDr. Mojmír Kasalický CSc.
 • prim. MUDr. Petra Šrámková
 • MUDr. Michael Vraný, Jablonec nad Nisou

3. Kandidáti do výboru Pediatrické sekce ČOS

 • MUDr. Kateřina Bednaříková
 • MUDr. Jan Boženský
 • Mgr. Jana Divoká
 • MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
 • MUDr. Renata Pilcová, Ph.D.
 • MUDr. Bohuslav Procházka
 • MUDr. Petr Tláskal, CSc.
 • RNDr Hana Zamrazilová, Ph.D.