email@obesitas.cz

Psychologická sekce

Poslání

Cílem naší sekce je vytvoření společného fóra klinických psychologů, psychoterapeutů a ostatních odborníků, kteří se zajímají o problematiku obezity.

 • Základním programem tohoto fóra je důkladné zmapování možností léčby obezity psychologickými prostředky a následné hledání efektivních postupů, jak tyto poznatky uplatnit v praxi.
 • V rámci naší činnosti plánujeme organizaci a realizaci vzdělávacích programů s tématem psychologické péče v obezitologii a bariatrii.
 • Perspektivně plánujeme zařazení kurzů s psychologickou tématikou v obezitologii do systému postgraduálního vzdělávání.
Stát se členem

Vedení

Členové výboru

Kontakty

Členství

Podmínkami členství je získání odbornosti „psycholog" dle platné legislativy a členství v České obezitologické společnosti.

V případě zájmu o členství v sekci zašlete přihlášku k členství v České obezitologické společnosti a do poznámky uveďte Psychologická sekce.

V případě, že jste již členem České obezitologické společnosti, kontaktujte vedení Psychologické sekce.

Stát se členem

Možnosti psychologické intervence v terapii obezity

 • Psychologické poradenství v oblasti motivace, režimu, zátěžových situací apod.
 • Systematická psychoterapie.
 • Skupinová psychoterapie.
 • Cílené vyšetření před bariatrickým výkonem a kontroly po něm.

Nadcházející akce

Plánované české i mezinárodní obezitologické akce pořádané nejen Českou obezitologickou společností a jejími sekcemi najdete v kalendáři.

03 září

IFSO Melbourne 2024

XXVII IFSO World Congress, 3 - 6 September 2024

Zobrazit

21 listopadu

Obezitologie a bariatrie 2024

Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou sekcí České asociace sester pořádají celostátní konferenci.

Zobrazit

Mohlo by vás zajímat

Aktuální informace z oblasti psychologické edukace na webových stránkách 

 

Aktuální informace z oblasti psychologické edukace v publikacích 

 • Herlesová J, Knappová D, Král P, Slabá Š, Staňková V, Wagenknecht M, Žmolíková J.: Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací. Praha: Axonite, 2013. ISBN 978-80-904899-6-7.   

 • Málková I, Málková H, Pávek M.: Já zhubnu – zdravě a natrvalo. Praha: Smart Press, 2017. ISBN 978-80-87049-91-4.  

 • Herlesová J.: Zlepšení kvality života po bariatrických operacích. In Fried M., Svačina Š. a kol., Moderní trendy v léčbě obezity a diabetu. Praha: Axonite, 2018. s. 125-130. ISBN 978-80-88046-15-8.  

 • Slabá Š.: Psychologie a obezita. In Zlatohlávek L. et al.  Klinická dietologie a výživa. 2. rozšířené vydání, Praha: Curent Media, 2019. s. 371-381. ISBN 978-80-88129-44-8.  

 • Wagenknecht M.: Role pacienta v léčbě obezity - psychologická léčba. In Kunešová M. et al. Základy obezitologie. Praha: Galén, 2016. s. 125–128. ISBN 9788074922176.  

 • Lorencová J, Riegel KD.: Diabetický distres a jeho diagnostika v diabetologické péči. DMEV, 2020, 3, s. 103-110.  

 • Riegel KD.: Psychologické aspekty péče o diabetika. Postgraduální medicína, 2018, 3, s. 277-284. ISSN 1212-4184