email@obesitas.cz

Pro obezitology

Jedním z hlavních úkolů České obezitologické společnosti je podporovat vzdělání svých členů a pomoci jim v jejich práci s pacienty. Česká a mezinárodní doporučení jsou základem, na němž je možné stavět.

Stát se členem

Aktualizace a nová registrace obezitologických pracovišť

Vážené kolegyně a kolegové,

Česká obezitologická společnost nyní aktualizuje síť obezitologických ambulancí a obezitologických center. Pracoviště 1. typu v podstatě odpovídá běžné ambulanci, které se zabývá léčbou obezity. Pracoviště 2. typu je vyšší typ pracoviště odpovídající tzv. Obezitologickému centru, které by mělo poskytovat péči o komplikované pacienty s obezitou včetně bariatrické a endoskopické léčby obezity.

Vyplněný dotazník slouží jako podklad pro určení typu pracoviště. Kompletní seznam pracovišť pak bude uveden zde na webu české obezitologické společnosti.

V případě Vašeho zájmu o zařazení do této sítě pracovišť prosíme o vyplnění dotazníku a jeho odeslání na adresu vědeckého sekretáře ČOS MUDr. Petra Suchardy, CSc. (e-mail psuch@lf1.cuni.cz).

 

Doporučení v oblasti obezitologie

Vypracovávat doporučení v oblasti diagnostiky a léčby obezity je jedním z cílů České obezitologické společnosti.

Česká doporučení v oblasti obezitologie

Mezinárodní doporučení v oblasti obezitologie

Členství v České obezitologické společnosti

Obezita je onemocnění, které výrazně zasahuje do dalších lékařských specializací, ať již jako rizikový faktor nemoci, nebo jako příčina vážnějšího průběhu a komplikací při rekonvalescenci. Přesto jsou dopady obezity v České republice v mnohém podceňovány. Prvním krokem ke změně je společný postup specialistů věnujících se oboru obezitologie a zajímajících se o tuto problematiku. V České diabetologické společnosti jsou vítáni odborníci všech souvisejících specializací.

 • Zastupujeme oborové zájmy svých členů a jejich pacientů.
 • Zajišťujeme pregraduální a postgraduální vzdělávání v obezitologii.
 • Podporujeme výzkum v oblasti obezitologie.
 • Pomáháme zveřejňovat vědecky podložené názory na prevenci, léčbu a důsledky obezity v odborném tisku i dalších médiích.
 • Díky našim sekcím umožňujeme svým členům rozvíjet se dále v jejich specializaci, ať již se jedná o pediatrii, psychologii, výživu nebo bariatricko-metabolickou chirurgii.
 • Spolupracujeme s mezinárodními odbornými společnostmi zabývajícími se problematikou obezity (EASO, IASO, IOTF, IFSO).
 • Spolupracujeme s českými i mezinárodními organizacemi podílejícími se na prevenci a léčbě obezity, a to jak v komerční, tak nekomerční sféře.
Stát se členem

Podmínky členství

Česká obezitologická společnost sdružuje nejen lékaře, ale také psychology, zdravotní sestry a další odborníky věnující se prevenci a léčbě obezity.

 • Česká obezitologická společnost je členem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) a účast v ČLS JEP je podmínkou členství v České obezitologické společnosti (ČOS).
 • Podmínky členství v ČOS jsou dány Stanovami ČLS JEP. „Řádným členem ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění.“
 • Podmínkou členství je úhrada ročních členských příspěvků. Platební údaje jsou specifikovány Centrální evidencí členů ČLS JEP v druhém kalendářním měsíci. Aktuální výše ročních členských příspěvků je stanovena
  • ČLS JEP – 300 Kč;
  • ČOS – 300 Kč.
 • Členství v jednotlivých sekcích ČOS je bezplatné.


Přihláška do České obezitologické společnosti

Vyplňte Přihlášku řádného člena ČLS JEP on-line, nebo si ji stáhněte. Přihlášku do jednotlivých sekcí České obezitologické společnosti najdete u dané sekce.

Nadcházející akce

Plánované české i mezinárodní obezitologické akce pořádané nejen Českou obezitologickou společností a jejími sekcemi najdete v kalendáři.

02 května

12th Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders

Zobrazit

Zajímavé odkazy

Obezita je onemocněním, jemuž se věnují jak české, tak mezinárodní odborné společnosti, instituce, média i komerční subjekty. Níže najdete seznam důležitých informačních zdrojů k tématu.

České odborné společnosti a instituce

Mezinárodní odborné společnosti a instituce

Česká periodika pro lékaře

Mezinárodní periodika pro lékaře

Vzdělávací programy

Další zdroje informací o obezitě v českém jazyce

Další zdroje informací o obezitě v cizích jazycích