email@obesitas.cz

Pro obezitology

Jedním z hlavních úkolů České obezitologické společnosti je podporovat vzdělání svých členů a pomoci jim v jejich práci s pacienty. Česká a mezinárodní doporučení jsou základem, na němž je možné stavět.

Stát se členem

Aktualizace a nová registrace obezitologických pracovišť

Vážené kolegyně a kolegové,

Česká obezitologická společnost nyní aktualizuje síť obezitologických ambulancí a obezitologických center. Pracoviště 1. typu v podstatě odpovídá běžné ambulanci, které se zabývá léčbou obezity. Pracoviště 2. typu je vyšší typ pracoviště odpovídající tzv. Obezitologickému centru, které by mělo poskytovat péči o komplikované pacienty s obezitou včetně bariatrické a endoskopické léčby obezity.

Vyplněný dotazník slouží jako podklad pro určení typu pracoviště. Kompletní seznam pracovišť pak bude uveden zde na webu české obezitologické společnosti.

V případě Vašeho zájmu o zařazení do této sítě pracovišť prosíme o vyplnění dotazníku a jeho odeslání na adresu vědeckého sekretáře ČOS MUDr. Petra Suchardy, CSc. (e-mail psuch@lf1.cuni.cz).

 

Doporučení v oblasti obezitologie

Vypracovávat doporučení v oblasti diagnostiky a léčby obezity je jedním z cílů České obezitologické společnosti.

Česká doporučení v oblasti obezitologie

Mezinárodní doporučení v oblasti obezitologie

Členství v České obezitologické společnosti

Obezita je onemocnění, které výrazně zasahuje do dalších lékařských specializací, ať již jako rizikový faktor nemoci, nebo jako příčina vážnějšího průběhu a komplikací při rekonvalescenci. Přesto jsou dopady obezity v České republice v mnohém podceňovány. Prvním krokem ke změně je společný postup specialistů věnujících se oboru obezitologie a zajímajících se o tuto problematiku. V České diabetologické společnosti jsou vítáni odborníci všech souvisejících specializací.

 • Zastupujeme oborové zájmy svých členů a jejich pacientů.
 • Zajišťujeme pregraduální a postgraduální vzdělávání v obezitologii.
 • Podporujeme výzkum v oblasti obezitologie.
 • Pomáháme zveřejňovat vědecky podložené názory na prevenci, léčbu a důsledky obezity v odborném tisku i dalších médiích.
 • Díky našim sekcím umožňujeme svým členům rozvíjet se dále v jejich specializaci, ať již se jedná o pediatrii, psychologii, výživu nebo bariatricko-metabolickou chirurgii.
 • Spolupracujeme s mezinárodními odbornými společnostmi zabývajícími se problematikou obezity (EASO, IASO, IOTF, IFSO).
 • Spolupracujeme s českými i mezinárodními organizacemi podílejícími se na prevenci a léčbě obezity, a to jak v komerční, tak nekomerční sféře.
Stát se členem

Podmínky členství

Česká obezitologická společnost sdružuje nejen lékaře, ale také psychology, zdravotní sestry a další odborníky věnující se prevenci a léčbě obezity.

 • Česká obezitologická společnost je členem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) a účast v ČLS JEP je podmínkou členství v České obezitologické společnosti (ČOS).
 • Podmínky členství v ČOS jsou dány Stanovami ČLS JEP. „Řádným členem ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění.“
 • Podmínkou členství je úhrada ročních členských příspěvků. Platební údaje jsou specifikovány Centrální evidencí členů ČLS JEP v druhém kalendářním měsíci. Aktuální výše ročních členských příspěvků je stanovena
  • ČLS JEP – 300 Kč;
  • ČOS – 300 Kč.
 • Členství v jednotlivých sekcích ČOS je bezplatné.


Přihláška do České obezitologické společnosti

Vyplňte Přihlášku řádného člena ČLS JEP on-line, nebo si ji stáhněte. Přihlášku do jednotlivých sekcí České obezitologické společnosti najdete u dané sekce.

Nadcházející akce

Plánované české i mezinárodní obezitologické akce pořádané nejen Českou obezitologickou společností a jejími sekcemi najdete v kalendáři.

13 října

Central European Congress on Obesity (CECON)

13.10. – 14.10.2023, hotel Diplomat, Praha

Zobrazit

13 října

9th Central European Congress on Obesity, 13. 10. – 14. 10. 2023

Web kongresu: https://www.cecon2023.org/

Zobrazit

14 října

Obesity Week 2023, 14.10. – 17.10.2023, Dallas, Texas, USA

Kongres Severoamerické obezitologické a bariatrické společnosti (The Obesity Society)
Bližší informace o kongresu budou na stránkách Obesity Society v březnu 2023.

Zobrazit

20 října

5. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie

Zobrazit

23 listopadu

Obezitologie@Bariatrie 2023

První oznámení a registraci naleznete na webových stránkách kongresu www.konferenceob.cz. Termín 23. - 24. 11. 2023.

Zobrazit

Zajímavé odkazy

Obezita je onemocněním, jemuž se věnují jak české, tak mezinárodní odborné společnosti, instituce, média i komerční subjekty. Níže najdete seznam důležitých informačních zdrojů k tématu.

České odborné společnosti a instituce

Mezinárodní odborné společnosti a instituce

Česká periodika pro lékaře

Mezinárodní periodika pro lékaře

Vzdělávací programy

Další zdroje informací o obezitě v českém jazyce

Další zdroje informací o obezitě v cizích jazycích