Praktické klinické doporučení pro perioperační péči v bariatrické chirurgii 2023 – ke stažení zde.

Pracovní skupina Společné sekce bariatricko-metabolické chirurgie České chirurgické společnosti (ČCHS) a České obezitologické společnosti (ČOS) zpracovala text praktického doporučení pro koncepci ERAS (enhanced recovery after surgery) pro perioperační péči v bariatrické chirurgii. Vycházela z doporučení společnosti ERAS aktualizované v roce 2021.

Doporučení je určeno pro klinickou praxi v bariatrické operativě s protokolem ERAS vycházející ze současných poznatků a doporučení. Je založeno na recentním a zevrubném doporučení Společnosti ERAS, které bylo českou pracovní skupinou společné sekce bariatrické a metabolické chirurgie adoptováno a adaptováno.