email@obesitas.cz

Vedení

Vedení

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Předseda

Centrum diabetologie,
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

 

MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

Místopředseda

Chirurgické oddělení,
Nemocnice AGEL, Ostrava – Vítkovice, Ostrava

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

Vědecký sekretář a pokladník

3. interní klinika,
1. LF UK a VFN v Praze, Praha
petr.sucharda@lf1.cuni.cz

prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.

prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.

Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity
Endokrinologický ústav, Praha

PhDr. Iva Málková

PhDr. Iva Málková

STOB (Stop obezitě), Praha

prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

Viceprezidentka Evropské společnosti pro studium obezity (EASO) pro Střední Evropu,
Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice v Plzni,
Obezitologická ambulance I. Interní kliniky,
Ústav hygieny a preventivní medicíny

PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.

PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika,
1. LF UK a VFN v Praze, Praha

MUDr. Jan Boženský

MUDr. Jan Boženský

Dětské oddělení,
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice, Ostrava
E-mail: jan.bozensky@vtn.agel.cz

MUDr. Radka Taxová Braunerová, Ph.D.

MUDr. Radka Taxová Braunerová, Ph.D.

Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity,
Endokrinologický ústav, Praha

doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová Ph.D

doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová Ph.D

Endokrinologie a diabetologie

 doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.

doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.

vedoucí centra

fyziologie a patofyziologie
vědecký pracovník v oblasti fyziologie

Revizní komise

MUDr. Petra Šrámková

MUDr. Petra Šrámková

Předsedkyně revizní komise

Centrum pro léčbu obezity a metabolických poruch,
OB klinika, Praha
Tel.: +420 255725114
E-mail: petra.sramkova@obklinika.cz

MUDr. Evžen Machytka, Ph.D.

MUDr. Evžen Machytka, Ph.D.

Internista a gastroenterolog 

MUDr. Dita Pichlerová, Ph.D.

MUDr. Dita Pichlerová, Ph.D.

Vedoucí Centra léčby obezity, Interní klinika 2. lékařské fakulty UK a FN Motol

 

Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie

MUDr. Martin Hrubý

MUDr. Martin Hrubý

předseda

chirurgické oddělení, Nemocnice Turnov, Turnov
Email: martin.hruby@mnturnov.cz

MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

Místopředseda

Chirurgické oddělení,
Nemocnice AGEL, Ostrava – Vítkovice, Ostrava

MUDr. Petra Šrámková

MUDr. Petra Šrámková

sekretář sekce

Centrum pro léčbu obezity a metabolických poruch, OB Klinika, Praha
Email: petra.sramkova@obklinika.cz

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN v Praze
Email: mojmir.kasalicky@uvn.cz

MUDr. Michael Vraný

MUDr. Michael Vraný

Chirurgické oddělení, Nemocnice Hořovice
Email: micvra53@gmail.com

Sekce pediatrické obezitologie

MUDr. Jan Boženský

MUDr. Jan Boženský

předseda

Dětské oddělení, Nemocnice AGEL, Ostrava – Vítkovice, Ostrava
Email: jan.bozensky@vtn.agel.cz

MUDr. Renata Pilcová, Ph.D.    

MUDr. Renata Pilcová, Ph.D.    

Oddělení klinické obezitologie, Endokrinologický ústav, Praha
Email: pilcova@seznam.cz  

MUDr. Petr Tláskal, CSc.

MUDr. Petr Tláskal, CSc.

FN Motol , Společnost pro výživu
Email: petr.tlaskal@fnmotol.cz

MUDr. Kateřina Bednaříková

MUDr. Kateřina Bednaříková

Dětská léčebna Křetín
Email: bednarikova@detskelecebny.cz

doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová Ph.D

doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová Ph.D

Endokrinologie a diabetologie

Kontakty

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Předseda

Centrum diabetologie,
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

 

MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

Místopředseda

Chirurgické oddělení,
Nemocnice AGEL, Ostrava – Vítkovice, Ostrava

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

Vědecký sekretář a pokladník

3. interní klinika,
1. LF UK a VFN v Praze, Praha
petr.sucharda@lf1.cuni.cz

Česká obezitologická společnost je řízena výborem, který je volen každé tři roky.

Nadcházející akce

Plánované české i mezinárodní obezitologické akce pořádané nejen Českou obezitologickou společností a jejími sekcemi najdete v kalendáři.

03 září

IFSO Melbourne 2024

XXVII IFSO World Congress, 3 - 6 September 2024

Zobrazit

21 listopadu

Obezitologie a bariatrie 2024

Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou sekcí České asociace sester pořádají celostátní konferenci.

Zobrazit