Zvyšování prevalence obezity je třeba zastavit

Obezita je onemocnění, které výrazně zasahuje do dalších lékařských specializací, ať již jako rizikový faktor nemoci, nebo jako příčina vážnějšího průběhu a komplikací při rekonvalescenci. Obezita ovlivňuje prognózu pacientů léčených v rámci oborů kardiologie, diabetologie, psychiatrie, gastroenterologie, chirurgie, ortopedie, psychologie, pediatrie i mnoha dalších. Úspěšná léčba obezity je mnohdy rozhodujícím faktorem léčby řady přidružených onemocnění.

Míra obezity v České republice stoupá a v současné době se týká každého čtvrtého z nás. Přesto její dopady v mnohém podceňujeme a pacienti se dostávají do péče specialistů věnujících se obezitologii pozdě.
Porozumění příčinám obezity, zastavení její zvyšující se prevalence, zlepšení kvality života pacientů a snížení dopadů na společnost jsou během na dlouhou trať, při kterém se hodí každá pomocná ruka.