email@obesitas.cz

Pro jiné specializace

Rozšiřování mezioborové spolupráce je jedním ze základních úkolů České obezitologické společnosti. Obezita znamená potřebu specifického přístupu k pacientům všech oborů. Nejdůležitější informace jsou shrnuty v rámci českých i mezinárodních oborových doporučení.

Doporučení v oblasti obezitologie

Vypracovávat doporučení v oblasti diagnostiky a léčby obezity je jedním z cílů České obezitologické společnosti.

Česká doporučení v oblasti obezitologie

  • Společné stanovisko odborných společností k farmakologické léčbě obezity
  • Standardy léčebných postupů a Kvalita ve zdravotní péči
  • Standardy Sekce Bariatrické a metabolické chirurgie ČCHS a ČOS pro personální, odborné a materiálně-technické zajištění bariatrických výkonů
  • Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací

Mezinárodní doporučení v oblasti obezitologie

  • Léčba obezity dospělých: Evropská doporučení pro praxi
  • Interdisciplinární evropská doporučení metabolické a bariatrické chirurgie v českém jazyce
  • Interdisciplinární evropská doporučení metabolické a bariatrické chirurgie v anglickém jazyce
  • Pokyny Evropské asociace pro endoskopickou chirurgii (EAES) pro klinickou praxi v bariatrické chirurgii v anglickém jazyce (aktualizace 2020)

Vzdělávání

Je důležité, aby si lékaři všech oborů byli vědomi, že obezita představuje rizikový faktor pro značnou část nemocí (kardiovaskulární, pohybová, nádorová, ale i infekční) a že negativně ovlivňuje prognózu převážné většiny z nich.

Lékaři různých odborností mají buď možnost odeslat obézní pacienty k lékařům specializujícím se na obor obezitologie, nebo mohou sami obezitu nejen diagnostikovat, ale také navrhnout potřebné úpravy stravovacího a pohybového režimu, případně předepsat moderní antiobezitika a posoudit vhodnost chirurgické léčby. Do druhé z uvedených skupin patří nejčastěji praktiční lékaři, gynekologové, nefrologové, kardiologové a lékaři věnující se dalším interním oborům. 

Pro lékaře, kteří mají zájem o rozšíření znalostí v oblasti obezitologie jsou vhodná školení pořádaná například Endokrinologickým ústavem v Praze. V případě zájmu o další informace o vzdělávání nás kontaktujte. 

Nadcházející akce

Plánované české i mezinárodní obezitologické akce pořádané nejen Českou obezitologickou společností a jejími sekcemi najdete v kalendáři.

03 září

IFSO Melbourne 2024

XXVII IFSO World Congress, 3 - 6 September 2024

Zobrazit

21 listopadu

Obezitologie a bariatrie 2024

Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou sekcí České asociace sester pořádají celostátní konferenci.

Zobrazit

Zajímavé odkazy

Obezita je onemocněním, jemuž se věnují jak české, tak mezinárodní odborné společnosti, instituce, média i komerční subjekty. Níže najdete seznam důležitých informačních zdrojů k tématu.

České odborné společnosti a instituce

Mezinárodní odborné společnosti a instituce

Česká periodika pro lékaře

Mezinárodní periodika pro lékaře

Vzdělávací programy

Další zdroje informací o obezitě v českém jazyce

Další zdroje informací o obezitě v cizích jazycích