email@obesitas.cz

Pro jiné specializace

Rozšiřování mezioborové spolupráce je jedním ze základních úkolů České obezitologické společnosti. Obezita znamená potřebu specifického přístupu k pacientům všech oborů. Nejdůležitější informace jsou shrnuty v rámci českých i mezinárodních oborových doporučení.

Doporučení v oblasti obezitologie

Vypracovávat doporučení v oblasti diagnostiky a léčby obezity je jedním z cílů České obezitologické společnosti.

Česká doporučení v oblasti obezitologie

  • Společné stanovisko odborných společností k farmakologické léčbě obezity
  • Standardy léčebných postupů a Kvalita ve zdravotní péči
  • Standardy Sekce Bariatrické a metabolické chirurgie ČCHS a ČOS pro personální, odborné a materiálně-technické zajištění bariatrických výkonů
  • Doporučení k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací

Mezinárodní doporučení v oblasti obezitologie

  • Léčba obezity dospělých: Evropská doporučení pro praxi
  • Interdisciplinární evropská doporučení metabolické a bariatrické chirurgie v českém jazyce
  • Interdisciplinární evropská doporučení metabolické a bariatrické chirurgie v anglickém jazyce
  • Pokyny Evropské asociace pro endoskopickou chirurgii (EAES) pro klinickou praxi v bariatrické chirurgii v anglickém jazyce (aktualizace 2020)

Vzdělávání

Je důležité, aby si lékaři všech oborů byli vědomi, že obezita představuje rizikový faktor pro značnou část nemocí (kardiovaskulární, pohybová, nádorová, ale i infekční) a že negativně ovlivňuje prognózu převážné většiny z nich.

Lékaři různých odborností mají buď možnost odeslat obézní pacienty k lékařům specializujícím se na obor obezitologie, nebo mohou sami obezitu nejen diagnostikovat, ale také navrhnout potřebné úpravy stravovacího a pohybového režimu, případně předepsat moderní antiobezitika a posoudit vhodnost chirurgické léčby. Do druhé z uvedených skupin patří nejčastěji praktiční lékaři, gynekologové, nefrologové, kardiologové a lékaři věnující se dalším interním oborům. 

Pro lékaře, kteří mají zájem o rozšíření znalostí v oblasti obezitologie jsou vhodná školení pořádaná například Endokrinologickým ústavem v Praze. V případě zájmu o další informace o vzdělávání nás kontaktujte. 

Nadcházející akce

Plánované české i mezinárodní obezitologické akce pořádané nejen Českou obezitologickou společností a jejími sekcemi najdete v kalendáři.

17 května

30th European Congress on Obesity

30th European Congress on Obesity, 17.5. - 20.5.2023, The Convention Centre Dublin, Dublin, Irsko

Zobrazit

30 srpna

26th IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) World Congress

26th IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) World Congress, 30.8. – 1.9.2023, Neapol, Itálie

Zobrazit

13 října

Central European Congress on Obesity (CECON)

13.10. – 14.10.2023, hotel Diplomat, Praha

Zobrazit

14 října

Obesity Week 2023, 14.10. – 17.10.2023, Dallas, Texas, USA

Kongres Severoamerické obezitologické a bariatrické společnosti (The Obesity Society)
Bližší informace o kongresu budou na stránkách Obesity Society v březnu 2023.

Zobrazit

Zajímavé odkazy

Obezita je onemocněním, jemuž se věnují jak české, tak mezinárodní odborné společnosti, instituce, média i komerční subjekty. Níže najdete seznam důležitých informačních zdrojů k tématu.

České odborné společnosti a instituce

Mezinárodní odborné společnosti a instituce

Česká periodika pro lékaře

Mezinárodní periodika pro lékaře

Vzdělávací programy

Další zdroje informací o obezitě v českém jazyce

Další zdroje informací o obezitě v cizích jazycích