email@obesitas.cz

O společnosti

Česká obezitologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) sdružuje lékaře, psychology, zdravotní sestry a další odborníky věnující se prevenci a léčbě obezity.

Společnost se zaměřuje nejen na vzdělávání svých členů a prosazování jejich zájmů a zájmů pacientů, ale také na mezioborovou a mezinárodní spolupráci v oblasti prevence a léčby obezity. Při svých aktivitách spolupracuje se státními institucemi, neziskovými organizacemi i relevantními komerčními subjekty. A to vše s hlavním cílem snížit míru obezity v České republice, pomoci odborníkům v jejich práci, porozumět pacientům s obezitou, zlepšit kvalitu života pacientů a jejich blízkých a zmírnit dopady obezity na celou společnost.

Česká obezitologická společnost zahrnuje 4 sekce, konkrétně Sekci nutričních terapeutů, Psychologickou sekci, Sekci pediatrické obezitologie a Sekci bariatrické a metabolické chirurgie. Díky nim je schopna zajišťovat mezioborovou spolupráci a podporu všech oblastí potřebných pro komplexní přístup k obezitě.

Nadcházející akce

Plánované české i mezinárodní obezitologické akce pořádané nejen Českou obezitologickou společností a jejími sekcemi najdete v kalendáři.

03 září

IFSO Melbourne 2024

XXVII IFSO World Congress, 3 - 6 September 2024

Zobrazit

21 listopadu

Obezitologie a bariatrie 2024

Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou sekcí České asociace sester pořádají celostátní konferenci.

Zobrazit