email@obesitas.cz

O společnosti

Česká obezitologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) sdružuje lékaře, psychology, zdravotní sestry a další odborníky věnující se prevenci a léčbě obezity.

Společnost se zaměřuje nejen na vzdělávání svých členů a prosazování jejich zájmů a zájmů pacientů, ale také na mezioborovou a mezinárodní spolupráci v oblasti prevence a léčby obezity. Při svých aktivitách spolupracuje se státními institucemi, neziskovými organizacemi i relevantními komerčními subjekty. A to vše s hlavním cílem snížit míru obezity v České republice, pomoci odborníkům v jejich práci, porozumět pacientům s obezitou, zlepšit kvalitu života pacientů a jejich blízkých a zmírnit dopady obezity na celou společnost.

Česká obezitologická společnost zahrnuje 4 sekce, konkrétně Sekci nutričních terapeutů, Psychologickou sekci, Sekci pediatrické obezitologie a Sekci bariatrické a metabolické chirurgie. Díky nim je schopna zajišťovat mezioborovou spolupráci a podporu všech oblastí potřebných pro komplexní přístup k obezitě.

Nadcházející akce

Plánované české i mezinárodní obezitologické akce pořádané nejen Českou obezitologickou společností a jejími sekcemi najdete v kalendáři.

13 října

Central European Congress on Obesity (CECON)

13.10. – 14.10.2023, hotel Diplomat, Praha

Zobrazit

13 října

9th Central European Congress on Obesity, 13. 10. – 14. 10. 2023

Web kongresu: https://www.cecon2023.org/

Zobrazit

14 října

Obesity Week 2023, 14.10. – 17.10.2023, Dallas, Texas, USA

Kongres Severoamerické obezitologické a bariatrické společnosti (The Obesity Society)
Bližší informace o kongresu budou na stránkách Obesity Society v březnu 2023.

Zobrazit

20 října

5. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie

Zobrazit

23 listopadu

Obezitologie@Bariatrie 2023

První oznámení a registraci naleznete na webových stránkách kongresu www.konferenceob.cz. Termín 23. - 24. 11. 2023.

Zobrazit