email@obesitas.cz

5. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie

Abstrakty je potrebné poslať elektronicky prostredníctvom webovej stránky www.obezitologickedni2023.sk najneskôr do 3. 9. 2023.

Vzor abstraktu:

Názov abstraktu, mená autorov, pracoviská autorov
v slovenčine/v češtine a zároveň aj v angličtine. Rozsah abstraktu maximálne 2000 znakov bez medzier. 

Více informací na webových stránkách kongresu
Kalendář akcí

03 září

IFSO Melbourne 2024

XXVII IFSO World Congress, 3 - 6 September 2024

Zobrazit

21 listopadu

Obezitologie a bariatrie 2024

Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou sekcí České asociace sester pořádají celostátní konferenci.

Zobrazit