email@obesitas.cz

Obezitologie@Bariatrie 2023

První oznámení a registracinaleznete na webových stránkách kongresu www.konferenceob.cz. Termín pro zaslání abstraktů: do 10. září 2023 Ke kongresu bude grafika, ale tu dostanu až ke konci června.
Kalendář akcí

02 května

12th Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders

Zobrazit

03 září

IFSO Melbourne 2024

XXVII IFSO World Congress, 3 - 6 September 2024

Zobrazit

21 listopadu

Obezitologie a bariatrie 2024

Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP a s Traumatologicko-ortopedickou sekcí České asociace sester pořádají celostátní konferenci.

Zobrazit