email@obesitas.cz

Obezitologie@Bariatrie 2023

První oznámení a registracinaleznete na webových stránkách kongresu www.konferenceob.cz. Termín pro zaslání abstraktů: do 10. září 2023 Ke kongresu bude grafika, ale tu dostanu až ke konci června.
Kalendář akcí