Dne 3. 11. 2022 proběhlo shromáždění členů České obezitologické společnosti ČLS JEP (ČOS), jehož součástí byly volby výboru a revizní komise ČOS na roky 2023-2026.

Členy výboru byli zvoleni (v pořadí získaných hlasů)

 1. Martin Haluzík
 2. Šárka Slabá
 3. Jan Boženský
 4. Pavol Holéczy
 5. Dana Müllerová
 6. Petr Sucharda
 7. Marek Bužga
 8. Iva Málková
 9. Irena Aldhoon Hainerová
 10. Marie Kunešová
 11. Radka Taxová Braunerová

Členy revizní komise byli zvoleni

Evžen Machytka, Dita Pichlerová a Petra Šrámková

 

Dne 21. 11. 2022 byli na jednání výboru a rev. komise zvoleni

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. předsedou ČOS, MUDr. Pavol Holéczy CSc. místopředsedou ČOS a MUDr. Petr Sucharda, CSc. vědeckým sekretářem ČOS.

Předsedkyní revizní komise ČOS byla zvolena MUDr. Petra Šrámková.